Yeşil Dönüşüm Platformu
Beril Koparal Ergün
Beril Koparal Ergün
Daha Fazlasını Gör
Beril Koparal Ergün
Daha Fazlasını Gör
Beril Koparal Ergün
Daha Fazlasını Gör
Beril Koparal Ergün
Küresel Amaçlar
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nedir ?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (diğer bir deyişle Küresel Amaçlar), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır.

Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Ekonomik kalkınma

Kaynakları koruyarak ekonomik büyümeyi sağlamayı ve refahı yükseltmeyi hedefler. Yeşil yatırımlar, inovasyon ve Ar-Ge sürdürülebilir finansman, döngüsel ekonomi gibi kavramları ön planda tutar.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Sosyal gelişme

Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum bilinci, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hayatın her alanında tatmin edici ve sürdürülebilir bir standarda ulaşmayı anlatır.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Çevreyi korumak

Ekosistemin bütünlüğü ve esnekliği, karbon ayak izini azaltma, sürdürülebilir kaynak kullanımı, atık yönetimi, biyoçeşitlilik koruma, enerji ve su tasarrufu ile geri dönüşüm gibi adımlarla sağlanır.

Çevre Dostu
Yeşil Dönüşüm Nedir ?

Sürdürülebilir bir yaşamı sağlayacak olan sistemler bütünüdür.

Yeşil dönüşüm, çevre dostu bir ekonomik modelin oluşturulması için gereken dönüşüme verilen isimdir. Bu modelde, enerji kaynakları, üretim süreçleri ve ürünler, çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek şekilde tasarlanır. Bu sayede, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğinin engellenmesi hedeflenir.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Sürdürülebilir
Yeşil Ekonomi Nedir ?

Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen ve çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir ekonomidir.

“İnsanın refahını ve toplumsal eşitliği sağlarken çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları ciddi biçimde düşüren ekonomidir.” (UNEP, 2010)

Yeşil Dönüşüm Platformu
17 Sürdürülebilir Hedef
Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları şunlardan oluşuyor.

Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu Yeşil Dönüşüm Platformu
Etkinlik & Haberler
Sürdürülebilirlik Liderinin
13 Nisan 2024
Sürdürülebilirlik Liderinin

Geçmişte, kurumsal sürdürülebilirlik yöneticileri (CSO'lar) genellikle şirketin dış ilişkilerini yönetmekle sınırlıydılar ancak şimdi, ESG konularının kurumsal stratejiye entegrasyonunda daha etkin bir rol üstleniyorlar. Bu değişim, yatırımcıların sürd&...

Devamını Oku
Sürdürülebilirlik Liderinin
Sürdürülebilirlik Liderinin

Geçmişte, kurumsal sürdürülebilirlik yö...

13 Nisan 2024
Sürdürülebilir Kentleşme
Sürdürülebilir Kentleşme

Sürdürülebilirlik, günümüzde ç...

13 Nisan 2024
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Aşağıda belirtilen ölçütlerden en az ikisinin eşik değerlerini ard arda iki raporlama döneminde ...

13 Nisan 2024
Birlikte Güçlüyüz
İşbirliklerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda birlikte yürüdüğümüz paylaşlarla daha fazlasını hedefliyoruz.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu
Yeşil Dönüşüm Platformu