Serhan Berker

Serhan Berker

“Neredeyse eğitiminin tamamını Türk kültürü yanısıra farklı yabancı kültürlerde almış ve 38 yıllık iş hayatının büyük bir bölümünde çok uluslu ve büyük Türk şirketlerinde çalışmış biri olarak hedefim global iş hayatında edindiğim yoğun saha tecrübesini Türkiye’ye ve Türk şirketlerine aktarmak, bu şirketlerin ve çalışanlarının global bir oyuncu olmasına ve hakettikleri konuma ulaşmalarına katkıda bulunmaktır.“

1987 yılında Profesyonel Turist Rehberi olarak başladığı iş hayatında 1993 yılında İktisat Bankası ile Finans sektörüne geçiş yapmıştır. Çalıştığı tüm sektörlerde sektörün büyüme ve gelişme dönemlerine denk gelmesi nedeniyle bir çok yeniliğin Türkiye’ye getirilmesinde ve uygulamaya geçişinde aktif rol almıştır. AXA Assistance’da çalıştığı dönemde 3 yıl boyunca Brüksel merkezli 15 farklı ülkede mukim AXA şirketlerinin konsolidasyon sistemini yönetmiştir.

2006 yılın Türk Telekom’un özelleştirilmesini müteakiben TTNET’nin Mali İşler ve Finans Bölümlerini kurmuştur. Son olarak 2018 yılında SONY Television &Pictures Network grubunun Türkiye CFO’luğu görevinden emekli olmuştur.

Profesyonel olarak çalıştığı dönemde UZAN Grubunda 65 şirketin SAP ‘ye geçişinde, TTNET’in SAP geçişinde , AXA Assistance grubunda 15 ülke şirketlerinin Oracle Financial üzerinde ortak Finans server’ına geçişinde yönetim kademesinde görev almıştır. Gerek Profesyonel yaşamı sırasında gerekse danışmanlık hayatında bir çok şirkete yatırım projelerinde, strateijk yapılanma ve yönetiminde destek vermiştir. Çalıştığı çeşitli şirketlerde CFO görevinin dışında ayrıca HR ve IT departmanlarının yönetim sorumluluğunu da taşımıştır.

Pandemi öncesinde Kent ve İstinye üniversitelerinde CFO sertifika programı açmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü ve Pamukkale üniversitelerinde PMI onaylı Proje Yönetimi ve İş Analizi dersleri vermiştir. 2005 yılından beri Mali Müşavir olarak halenTURMOB’un SÜRGEM  Bağımsız Denetim, Finansal Analiz eğitmenlerindendir.

2018 yılından bu yana çok çeşitli Yerli ve Yabancı şirketlere danışmanlık yapmakta ve uzmanlık alanlarında eğitimler vermektedir. Özellikle Türk şirketlerin yurtdışı yatrımlarının denetlenmesinde ve yapılandırılmasında aktif olarak rol almaktadır

2019 yılından beri sürdürülebilirlik alanında şirketlerin denetiminin sağlanması ve sürdürülebilirlik konusunda yapılanması amacıyla özellikle GRI standartları kapsamında çalışmaktadır.

Serhan Berker Avusturya Lisesi mezunu olup, Marmara İng. İktisat’ı bitirmiş, Preston Üniversitesi Alabama’da Executive MBA’ni yapmıştır.

Bugünlerdeki İlgi Alanları;

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda destek olmak, modern yönetim ilkelerini ve yaklaşımlarını paylaşmak, Sürdürebilirliğin farkındalığının oluşmasını ve uygulamalara yansımasını sağlamak , VUCAP/BANI dünyasında esnek, çevik ve dayanıklı yönetim anlayışınının oluşmasına katkıda bulunmaktatır.