Aylin ÇAĞLAYAN ÖZCAN

Aylin  ÇAĞLAYAN ÖZCAN

1992 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansını yine ODTÜ İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1992-2006 yılları arasında Devlet Su İşlerinde sulama projelerinin planlama çalışmaları yürütmüş, içme suyu ve arıtma projelerinin hem proje hem de ihale ve uygulama aşmalarında yer almış, yurt dışı finansmanlı baraj ve sulama projelerinde görev yapmıştır. 2003 yılında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasında (Paris), Banka tarafından finanse edilen baraj ve sulama projelerine yönelik çalışmalar yürütmüştür.

2006 yılından itibaren Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerine yönelik çalışmalarda yer almak üzere Avrupa Birliği Genel Sekterliğinde göreve başlamıştır. Avrupa Birliği Bakanlığında 2013-2018 yılları arasında Sektörel Politikalar Başkanlığı görevini yürütmüştür. Başkanlık döneminde Çevre ve İklim Değişikliği, Enerji ve Taşımacılık Politikası alanlarında, AB mevzuatına uyum ve sektörlerin takibi ile bu sektörlerde AB Mali Yardımlarının kullanılmasını koordine edilmesi çalışmalarını yürütmüştür. İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) toplantıları ile İklim Değişikliği Taraflar Konferanslarına (COP) Bakanlığı temsilen katılmıştır.

2018-2022 yılları arasında da Tarım ve Orman Bakanlığında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak, Tarım, Gıda Güvenliği, Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik, Su Kaynakları ve Ormancılık sektörlerinde AB ve Dış İlişkileri yürütmüş, IPA Birim Başkanı olarak, tüm tarım ve kırsal kalkınma sektörü AB projelerinin yürütülmesini koordine etmiştir.

Genel Müdürlüğü süresinde, BM Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında BM Gıda Sistemleri Zirvesi (UNFSS)’nde 2 yıl boyunca ülkemizi (National Convenor) temsil etmiş ve bu zirve için Ülkemizin Yol Haritasının hazırlanmasını sağlayarak BM tarafından takdir belgesi almıştır. İklim Değişikliği çalışmalarıaritasını  kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal)’nın Bakanlık içi koordinasyonunu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan Tarım Çalışma Grubunun Başkanlığını yürütmüştür. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılım sağlamıştır.

Uluslararası finansmanlı projelerin yürütülmesinin ile proje hazırlama ve uluslararası fonlara/kredilere başvurunun koordinasyonu yürütmüştür. Başta BM, FAO, IFAD, GEF (National Focal Point Secretariat), WB, EIB, CEB, G20, G8, EBRD, UNDP, ECO olmak üzere 50'den fazla uluslararası kuruluşla ilişkileri ve 90'dan fazla ülke ile ikili ilişkileri ve anlaşmaları koordine etmiştir.

FAO ile birlikte Gıdanı Koru (Save Your Food) projesi kapsamında uluslararası bir kampanya yürütmüş ve bu kampanyanın çevre alanındaki faaliyetleri için Bakanlığın iki Guinness Rekoru elde etmesini sağlamıştır. Ayrıca, 2019-2022 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.