Biz Kimiz ?

Yeşil Dönüşüm Platformu, kurumlarda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17 başlığının anlaşılmasını, uygulanmasını ve kurum kültürü içerisinde benimsenerek yer almasını sağlamak üzere çalışmalar, eğitimler ve uygulamalar yapmayı hedefleyen bir oluşumdur.

Platformda sürdürülebilirliğin farklı alanlarında çalışmalar yürüten iş insanı, girişimci ve akademisyenler yer almaktadır.

Misyonumuz

“Değişim Birlikte Mümkün” prensibi ile yeşil dönüşüm çerçevesinde çalışmalar yürütmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarla hedefler için ortaklıklar ilkesi kapsamında her anlamda daha ortak değer yaratmak.

Hedeflerimiz

Kurum içerisinde yeşil dönüşümün gerçekleşmesi için eğitimler, workshoplar düzenleyerek ve ilham veren uygulamaları paylaşarak sürdürülebilirliğin kurumun odağında olmasını sağlamak.

Bununla birlikte kurumların sürdürülebilir iş modeli geliştirme süreçlerini desteklemek; ekolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda yeşildönüşüm sürecini başlatmak ve kurumlarda “Yeşil Yakalı”eğitimleri ile yeşil dönüşümün içselleştirilmesini sağlamaktır.

Yeşil Dönüşüm Platformu
Beril Koparal Ergün; MSc, MBA

Veni Vita Health Genel Müdürü
Yeşil Dönüşüm Platformu Kurucu Üyesi

Genetik ve Fitoterapi Uzmanı olan Beril Koparal Ergün 30 yıldan uzun süredir yöneticilik, danışmanlık ve girşimcilik yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı kurumlardan NLP, Koçluk ve Eğitimcilik sertifikaları bulunan Koparal Ergün, yöneticilere ve girişimcilere mentörlük yapmaktadır. Çok sayıda STK’da yönetim kurulu üyeliğinin yanısıra kendi sosyal girişimleri de bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik konusunda son 5 yıldır çalışmalar yapan Koparal Ergün, Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak Argüden Akademi ile birlikte yürütülen Sürdürülebilirlik 101 Programı’nın eğitmenlerindendir. Liderlik yaptığı ekiplerle birlikte pek çok Yeşil Dönüşüm Projesi’nde yer almış olan Koparal Ergün, özellikle sürdürülebilirlik alanında çalışan kadın girişimcileri desteklemektedir.

Beril-Koparan
Prof. Dr. Pınar GEDİKKAYA (BAL)

Orta ve lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlamış ve 1991 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler dalında 1993 yılında bitirmiştir. Birkaç sene Yapı Kredi Bankası Dış İlişkiler Bölümü’nde bankanın Almanya, Hollanda, Belçika ve Japonya ile olan ilişkilerinden sorumlu Bölge Yöneticisi olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde 2007 yılında savunduğu “Avrupa Birliği’ne Üyelik Çerçevesinde Türkiye’nin İklim Değişikliği Politikası” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanını almıştır.

Pınar Gedikkaya (Bal) 2008 yılından bu yana Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yıllar içerisinde Beykent Üniversitesi’nde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevler üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana Beykent Üniversitesi’ndeki görevine tam zamanlı doçent olarak devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları Avrupa Birliği, çevre politikaları ve sürdürülebilirliktir. Bu bağlamda Beykent Üniversitesi’nde Çevre Okuryazarlığı ve doktora seviyesinde Küresel Çevre Politikaları adlı dersleri vermektedir. 2020’den bu yana Sürdürülebilirlik Günleri adı altında altı ayda bir gerçekleşen ve her birinde farklı sektörler ve alanlara odaklanılan konferanslar dizisi organize etmektedir. 2022 yılı itibarı ile Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Başlıca çalışma alanları Avrupa Birliği, Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği, enerji ve çevre politikaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, küresel iklim değişikliği rejimi, sürdürülebilir kalkınma, düşük karbon ekonomisi, döngüsel ekonomi ve uluslararası politik ekonomidir.

Pinar-Gedikkaya
Sevcan KULELİ DEVECİ; MSc

14 yıldır İlaç sektöründe çeşitli görevlerde ve üst düzey yönetici pozisyonlarında yer alan Sevcan Kuleli Deveci Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji (İngilizce) bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsi’ nde devam etmiştir. Aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Kuleli Deveci İlaç sektöründeki ilk kariyer fırsatını Deva Holding A.Ş.’ de yaşamıştır. Ardından ilaç, kozmetik ve takviye edici gıda sektöründe bir çok tesisin altyapı ve kalite sistem kurulumlarında yer almıştır. Sürdürülebilir bir dünya yaratmanın kadın liderlerle birlikte daha hızlı yol alacağını düşünen, kadınlarımızın gücüne inanan ve bu kapsamda hem çalışma hayatında hem de sosyal hayatında kız kardeşlik öykülerine hayran olan Kuleli Deveci en son olarak Boğaziçi Üniversitesi Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı’ ndan mezun olmuştur.

Çalıştığı firmalarda sürdürülebilirlik çalışmalarında ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan ve bu konuda bir çok ödüle konu olan projeleri yöneten Kuleli Deveci, çalışmalarında öncelikli olarak doğayı koruma, sorumlu üretim- tüketim, tedarik zinciri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını ele almıştır. Bu kapsamda yeşil bina, sürdürülebilir hammadde, girişimci kadınlar, sürdürülebilir üretim ve tüketim, sürdürülebilir hammadde ve ambalaj kaynakları projelerini başarıyla tamamlamıştır.

Sevcan-Deveci