TC İklim Değişikliği Başkanlığı 2024 Yılı Performans Programı

Yeşil Dönüşüm Platformu

TC İklim Değişikliği Başkanlığı 2024 Yilt Performans Programı Yayınlanmıştır Başkanlığımız tarafindan kamuoyuyla paylaşılan 2024-2028 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için 2024 yılında yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren 2024 Ytht Performans Programı, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine ve yeşil dönüşüm sürecinin güçlendirilmesine önemli katkı sunacaktır.

 

Başkanlığımız 2024 Yilt Performans Programı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; idareye ilişkin kurumsal tarihçe, E görev, yetki ve sorumluluklar, bilişim ve insan kaynakları ile organizasyon yapısına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. ikinci bölümde ise; Başkanlık temel politika ve öncelikleri, F amaç ve hedefleri ile kaynak ihtiyacına ilişkin performans bilgilerine yer verilmektedir.

 

Programda "2053 Net Sifir Emisyon Hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün gerektirdiği adımların atılması" "Ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması' ile "Kurumsal kapasite ve kabiliyetin arttırılması' olmak üzere toplam 3 amaç, amaçlara ulaşmak için belirlenen 11 hedef ve performans ölçümüne olanak sağlayacak 21 gösterge yer almaktadır.

TAKİPTE KAL !
POPÜLER YAZILAR
HABER BÜLTENİ
Yeşil Dönüşüm Platformu
Bültene Kayıt olun
Yeni gönderilerden haberdar olun !